Skip to main content

© fizkes

Steunfonds voor kansandere studenten

voor de jongeren

Voor de jongeren

Meer weten

hoe het fonds steunen

Steun het fonds

Meer weten

coaches gezocht

Coaches gezocht

Meer weten

Coaches gezocht

Het Fonds Dieter zoekt regelmatig helpende handen voor het coachen van jongeren.

Wie?

  • mensen die op vrijwillige basis bereid zijn een student hoger onderwijs te begeleiden
  • wonend in de regio waar de studenten studeren en/-of verblijven
  • die indien mogelijk eenzelfde of gelijkaardige opleiding hebben gevolgd en/of contacten hebben in die sector

Wat verwachten we van je als coach?

In de eerste plaats: met een open hart en luisterend oor deze jongeren helpen om hun studiedroom te verwezenlijken, ondanks de moeilijkheden die ze moe(s)ten overwinnen. Met als doel hun draagkracht te verhogen en hen betere slaagkansen in het leven te geven. Hen een netwerk aanreiken. Hen helpen om te geloven dat ze kunnen slagen.

Daarnaast:

  • steun en advies bij hun studie, onder andere rond studiekeuze, methode, contacten met de onderwijsinstelling…
  • regelmatig de student ontmoeten (al dan niet met een drankje en/of hapje) en contact houden via mail, chat of telefoon
  • een korte schriftelijke feedback naar het Fonds na elke examenperiode
  • hulp aanbieden bij het vinden van contactpersonen, bijvoorbeeld i.v.m. eventuele bijlessen, organiseren van interviews, zoeken van een stageplaats en/of vakantiejob, zoeken van een eerste job…
  • benadrukken dat bij het Fonds Dieter coaching niet betekent ‘controleren’ maar ‘samen oplossingen zoeken’.

Wat kan je als coach van het Fonds verwachten?

Als coach moet je vanzelfsprekend niet alle vragen van studenten zelf kunnen beantwoorden.  Je krijgt de nodige ondersteuning door de coördinatoren van het Fonds. Zij kunnen ook doorverwijzen bij specifieke vragen van de student rond bijvoorbeeld huisvesting, bijlessen, contacten met sociale dienst, psychologische ondersteuning, enz. Daarnaast maak je deel uit van het breder netwerk van het Fonds (met andere coaches, experten…).

Neem gerust contact met ons op indien u graag deel wil uitmaken van het coachingteam.