Skip to main content

© Volodymyr Goinyk

Steunfonds voor kansandere studenten

voor de jongeren

Voor de jongeren

Meer weten

hoe het fonds steunen

Steun het fonds

Meer weten

coaches gezocht

Coaches gezocht

Meer weten

Waarvoor kan je bij het Fonds terecht?

Wil je graag na je middelbaar onderwijs verder  studeren maar twijfel   je? Je hebt weinig of geen steun van je familie, je woont of woonde in een voorziening of pleeggezin en moet nu op eigen benen staan. Je vraagt je af of je het allemaal wel zal kunnen betalen en voor mekaar krijgen.

Het Fonds Dieter wil je ondersteunen in die stap naar het hoger onderwijs:

  • Het Fonds biedt financiële hulp voor studiekosten. Het gaat om centjes bovenop of aanvullend aan je andere inkomsten. Met andere woorden: ze kunnen nooit je maandelijkse inkomsten zoals een leefloon, al dan niet deeltijdse job, je studietoelage van de overheid enz… vervangen. De steun is geen ‘beurs’ maar is bedoeld om de extra studiekosten, die hoog kunnen oplopen in het hoger onderwijs, te kunnen opvangen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om je cursussen en studiemateriaal, stagekosten, inschrijvingsgeld…
  • We willen je graag begeleiden voor de volledige duur van je studie. We weten dat dit niet altijd een recht pad is en dat er soms wel eens een jaartje bijkomt.
  • Daarnaast, en dat is minstens even belangrijk, wijzen we je een coach/buddy toe die je kan bijstaan in je studietraject. Je coach wordt je eerste aanspreekpunt: bij haar of hem kan je terecht met alle denkbare vragen. Heb je twijfels over één van de vakken? Is je laptop stuk? Zoek je een vakantiejob of stageplaats? Heb je problemen met je kotbaas ? Voel je je slecht in je vel… de coaches staan klaar voor alles. Ze kunnen zeker niet alles zélf oplossen maar kunnen voor een aantal vragen ook een beroep doen op andere mensen uit het netwerk van het Fonds. We trachten ervoor te zorgen dat je coach niet te ver woont of werkt van jouw woon-/studieplaats en door zijn of haar werk of vroegere studie ook een band heeft met jouw studie.

Wie kan een aanvraag indienen?

Het Fonds Dieter richt zich in de eerste plaats op alle jongeren uit de jeugdhulp of pleegzorg die graag willen voortstuderen na het middelbaar onderwijs. Uitzonderlijk steunt het Fonds ook studenten in een andere moeilijke thuissituatie. Het gaat uitsluitend om steun voor hogere studies, dus na het behalen van je diploma middelbaar (ASO, BSO of TSO, dat maakt niet uit). Bachelor- en masterstudies maar ook graduaatsopleidingen en beroepsopleidingen zoals Syntra komen in aanmerking.

Opgelet: voor de technische en wetenschappelijke richtingen vragen we je om een beroep te doen op één van onze andere Fondsen, Fonds Tinne Boes.

Hoe dien je je een aanvraag in?

Je kan online een aanvraag indienen. Dat kan via een aanvraagformulier op de website van de Koning Boudewijnstichting dat steeds beschikbaar is tussen midden mei en einde september.

Dit vragen we van je:

  • enkele basisgegevens over jezelf en je studie
  • een korte motivatie waarom je een beroep doet op het Fonds Dieter
  • een budget van je voorziene inkomsten en uitgaven

Dit is niet bedoeld als ‘controle” maar het is belangrijk om samen te kijken of je alle mogelijke financieringskanalen hebt onderzocht en welk bedrag je tekort komt.

Weet je niet hoe je zo’n budget moet opstellen? Raak je niet wijs uit het formulier? Als je hulp nodig hebt bij de online aanvraag, kun je terecht bij je (vroegere) begeleider maar ook bij het Fonds zelf. Bel of mail ons gerust.

Al je gegevens en alles wat je ons toevertrouwt, blijft strikt vertrouwelijk. Zelfs potentiële coaches krijgen je naam en gegevens niet vooraleer ze toezeggen om met je samen te werken.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Als jouw aanvraag wordt aanvaard, word je uitgenodigd voor een gesprekje met twee of drie mensen van het Fonds Dieter. Dat vindt meestal plaats in Brussel in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting, je kan er gemakkelijk met de trein geraken Ook je begeleider of iemand anders die je wil steunen, is zeker welkom.

Zo’n gesprek is geen ‘examen’. We willen je gewoon wat beter leren kennen en begrijpen hoe we je best kunnen bijstaan. We maken kennis, overlopen je aanvraag en delen tips. Dat duurt meestal een halfuurtje. Ook bij zo’n gesprek mag je er op rekenen dat we alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Kort nadien beslist het bestuur van het Fonds hoe het beschikbare budget dat schooljaar wordt verdeeld onder de studenten en kunnen we je zeggen of je steun ontvangt en onder welke vorm. We brengen je nadien zo snel mogelijk in contact met je coach.

Indien je graag opnieuw steun ontvangt het schooljaar daarop, kan dat maar je moet wel een nieuwe, geactualiseerde aanvraag insturen. Een gesprek is dan meestal niet nodig, tenzij je een heel andere studie aanvangt.

Ook nog dit: je hoeft geen eerstejaars student te zijn om een aanvraag in te dienen, dat kan ook later in je studie.

De vastgelegde data voor de intakegesprekken vind je op de website, noteer deze zeker in je agenda zodra je bevestiging krijgt dat we je aanvraag hebben ontvangen.

Wat vragen we van jou?

Het is voor ons belangrijk dat je een goede band behoudt het met Fonds. Dat betekent dat je geregeld contact houdt met je coach, zodat hij of zij weet hoe het met je gaat. Stuur zeker ook de resultaten van je examens naar je coach.

Dat vragen we niet om je te controleren, maar uit oprechte interesse en om je beter te kunnen helpen. Laat het dus ook zeker weten als het even minder goed gaat met jou of met je studie. Dan kunnen we samen kijken hoe we je eventueel kunnen bijstaan. Ook als je zou beslissen je studie stop te zetten, laat het dan weten aan je coach. Misschien kan het Fonds je nog bijstaan in je zoektocht naar een eerste job.